Fiske

Ved Liset Ferisenter er det rike fiskeforekomstar heile året. I fjorden får du torsk, hyse, lange, sei og breiflabb for å nemne nokre slag. Eigen båt med motor er inkludert og ein kan leige havgåande kutter dersom behovet skulle vere til stades.

Stangfiske er heller ikke å forakte, mange fine plasser å stå.
Krabbe og hummar er det også mogeleg å få tak på i sesongen august til september. Ein kan leige krabbeteiner om det trengst.

På senteret har ein i tillegg eige hus med sløyebenk slik at fangsten kan foredlast på beste måte.

NO text1

Kontakt Information

Liset Feriesenter AS, 6082 Gursken

Telefon: (+47) 91594445

E-post: egilose@outlook.com

EN text1

Contact Information

Liset Feriesenter AS, 6082 Gursken
Phone: (+47) 91594445
E-mail: egilose@outlook.com

DE text1

Kontakt

Liset Feriesenter AS, 6082 Gursken

Telefon: (+47) 91594445

E-mail: egilose@outlook.com

NO text2

Booking/tilbakemelding

Fyll inn vårt kontaktskjema med den innformasjon du måtte ønske, og vi vil kome attende til deg så snart som mogleg.

EN text2

Booking/feedback

Fill in our contact form with your requests/concerns, and we will get back to you as soon as possible.

DE text2

Kontaktformular

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir werden Ihnen baldmöglichst antworten.